Անշարժ գույքի անձնագիր

Նկարագրություն
Մեր ընկերությունն առաջարկում է անշարժ գույքի անձնագրի պատրաստման բացառիկ ծառայությունը, որը կդառնա մարքեթինգային անփոխարինելի գործիք և Ձեր գույքի հաջող ներկայացման գրավականը վաճառքի կամ վարձակալության հանձնման ժամանակ: Անշարժ գույքի անձնագիրը ներառում է անշարժ գույքի և դրա անմիջական հարևանության մանրամասն նկարագրություն, բաձրորակ լուսանկարներ, հատակագծերի վերարտադրում, ռիելթորական գնահատում և այլն: Դուք գերազանց հնարավորություն կստանաք պատշաճ ներկայացնել Ձեր անշարժ գույքը պոտենցիալ գնորդին կամ վարձակալին ցանկացած ժամանակ և տեղում: Անշարժ գույքի անձնագիրը տրամադրվում է ինչպես էլէկտրոնային, այնպես էլ տպագիր տեսքով: Մենք կարող ենք պատրաստել անշարժ գույքի անձնագիրը հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն: Անշարժ գույքի անձնագրի գինը պայմանավորված է անշարժ գույքի տեսակով և անձնագրի բովանդակությամբ:

Հիմնական բաժիններ
Անհատական կազմ, անշարժ գույքի նկարագրություն, շրջակայքի նկարագրություն, տեղադիրքի քարտեզ, SWOT վերլուծություն, հասարակական տրանսպորտի նկարագրություն, հատակագծերի վերաձևավորում, բարձրորակ լուսանկարներ և ռիելթորական գնահատում:

Լրացուցիչ բաժիններ
Չափագրում, խրոնոմետրաժ, սեյսմիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, համեմատական վաճառքների տվյալներ և ռենդեր:

Ձևաչափեր
Տպագիր և/կամ էլեկտրոնային:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:

Հետադարձ կապ